Grafisk profil, logotyp, typografi och kompletterande färger till vårdcentral

Uppdrag

Sabbatsbergs Vårdcentral i Stockholm gav mig uppdraget att skapa en logotyp som ger ett intryck av trygg vård, gärna med ett kors, som i sig tydligt förmedlar vård. Reslutatet blev ett kors med ett S i, som bildar ett unikt emblem tillsammans.

Den inre s-formen ska i en enklare form symbolisera en eskulapstav. Samtidigt ger S:et en tydlighet och unikhet istället för bara ett "vanligt kors".

Den varma lila färgen togs fram för att diffrensisera sig mot blå och rött som oftanst används inom vården.

Typografin sattes runt emblemet, för att fånga upp att det är en central plats för vård. Times New Roman valdes för en klassisk och trovärdig och trygg känsla. Roboto Regular används som kompleterande typsnitt.

Läs mer om Sabbatsbergs Vårdcentral på sabbatsbergsvc.se.

© HENRIC WANGEL DESIGN
Allt material och / eller bilder får inte kopieras, användas eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från den rättmätiga ägaren och upphovsrättsinnehavaren.