Mer info om uppdraget kommer...

Läs gärna mer om Stiftelsen Make a Difference arbete på stiftelsenmakeadifference.se